Tekenwedstrijd Sjors Sportief en Sjors Creatief

Doesburg Beweegt biedt basisschoolkinderen weer de mogelijkheid om deel te nemen aan

kennismakingsactiviteiten van sport- en creatieve organisaties. Om de start in te luiden wordt

een tekenwedstrijd georganiseerd. De winnaar komt op de voorkant van het Sjors Scholenboekje

en krijgt een sportieve prijs voor de klas/school.

 

Kinderen dienen voor 16 januari 12.00 uur een mooie sport-/kunsttekening (in de lengte) bij hun

meester of juf in te leveren. Doesburg Beweegt zet 6 tekeningen op de website www.sjorssportief.nl,

van elke school 2. Hier kan vervolgens tot 24 januari op gestemd worden.

De tekening met de meeste stemmen komt uiteindelijke op de voorkant van het Sjors Scholenboekje te staan. Bovendien wint de maker van de tekening een sportieve prijs voor de klas/school.

 

Belangrijk

Bij het inleveren van de tekening (in de lengte) dient naam, leeftijd, school en groep vermeld te worden.

 

Kick-Off Sjors

Vanaf woensdag 26 februari 15.00 uur kunnen alle Doesburgse kinderen uit groep 1 tot en met 8 van

het basisonderwijs zich opgeven voor hun favoriete kennismakingsactiviteit op het gebied van sport en creativiteit op www.sjorssportief.nl. Woensdag 19 en donderdag 20 februari worden de Sjors scholenboekjes uitgedeeld in de klas.

 

Informatie

Voor meer informatie neem contact op met Ward Terpstra via ward@doesburgbeweegt.nl of telefoonnummer 06 372 83 518