Spoel de waterleiding regelmatig door

De sporthallen zijn al enige tijd gesloten vanwege de geldende maatregelen. Uit onderzoek blijkt dat bij een groot aantal de legionellabacterie opduikt. De legionellabacterie kan longontsteking en ernstige gezondheidsklachten veroorzaken en is in sommige gevallen dodelijk. De bacterie gedijt goed in stilstaand water op warme plekken. Het is dus zaak alert te zijn op legionella en om waterleidingen die nu weinig gebruikt worden, toch regelmatig door te spoelen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor sporthallen, maar ook voor alle andere locaties die door de Coronamaatregelen minder gebruikt zijn de afgelopen tijd. Hier ligt voor gemeenten een signaalfunctie naar ondernemers, onderwijs en beheerders van gebouwen.