MQ Scan meet motorische ontwikkeling Doesburgse basisschoolkinderen

De MQ Scan op de Doesburgse basisscholen is een initiatief van Doesburg Beweegt en de gegevens van de scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen van groep 3 tot en met 8. Met als belangrijkste doel een goede motoriek voor de toekomst te garanderen. Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport & bewegen en blijven daardoor ook langer bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn invloed op de gezondheid van kinderen.

De motoriek van kinderen beïnvloedt in grote mate de gezondheid van kinderen. De berichtgeving in het afgelopen jaar dat er meer aandacht moet komen voor de motorische ontwikkeling geeft aan dat er een negatieve trend gaande is. Reden genoeg voor de gemeente Doesburg om deze trend een halt toe te roepen en te keren.

De MQ Scan is een wetenschappelijk onderbouwde scan die de motorische ontwikkeling van kinderen simpel, snel en betrouwbaar in kaart brengt. De MQ Scan gaat onderdeel uitmaken van het door de Gelderse Sport Federatie (GSF) ontwikkelde en vernieuwde leefstijlprogramma B-Fit.

B-Fit is een effectief leefstijlprogramma voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, ontwikkeld door de GSF. Het is gericht op het verkrijgen en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt in Doesburg aangeboden via het basisonderwijs. Ivet Harperink, onze Buurtsportcoach Sport en Onderwijs, voert het programma uit, onder professionele begeleiding van de GSF. Monitoring van de resultaten en de ontwikkeling wordt steeds belangrijker. Om hier meer grip op te krijgen heeft de GSF er voor gekozen de MQ Scan standaard onderdeel te laten zijn van haar B-Fit programma.

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Ward Terpstra, coördinator Buurtsportcoaches Doesburg. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 372 83 518 of via mail ward@doesburgbeweegt.nl

Voor meer informatie over de MQ Scan kunt u terecht op www.mqscan.nl.