Kabinet biedt financiële steun aan sportverenigingen

Het kabinet stelt 110 miljoen euro ter beschikking om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. NOC*NSF had minister Martin van Rijn in een brief gevraagd om een pakket aan noodmaatregelen, zodat sportverenigingen in staat blijven hun belangrijke maatschappelijke rol ook in de toekomst te blijven vervullen. 

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF: "Het kabinet komt met deze noodvoorziening precies op tijd. Nederland kent een unieke infrastructuur van sportverenigingen en andere sportaanbieders. Vele vrijwilligers en een beperkt aantal professionals zorgen samen voor een efficiënt en breed gedragen netwerk van ongeveer 25.000 verenigingen die sport tot in de haarvaten van de samenleving brengen. Dit netwerk staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten zoals kantineopbrengsten en deelnamegelden wegvallen en hoge vaste lasten, zoals de kosten van de accommodaties in de vorm van huur, kapitaallasten en onderhoud, tegelijkertijd doorlopen."