Doesburgse Sport- en Beweegakkoord

Beste sport- en beweegliefhebber,
 
Toen we enkele weken geleden het sport- en beweegakkoord publiceerden durfden we niet te dromen van de respons die we hebben ontvangen. Sport en bewegen leeft in de Doesburg! Naast de vele enthousiaste reacties hebben we ook vele handtekeningen mogen ontvangen. Maar liefst 26 organisaties hebben hun handtekening onder het sport- en beweegakkoord gezet! Zij gaan samen aan de slag om de acties op te pakken en de ambities waar te maken. 

Na de zomer organiseren we een kick-off waar we gezamenlijk de uitvoering van het sport- en beweegakkoord feestelijk willen aftrappen. We hopen dat de omstandigheden het dan weer toe laten. Als dat nog niet mogelijk is, organiseren we een digitale kick-off.

Aan iedereen die heeft ondertekend, bedankt! Aan iedereen die nog wil aanhaken, dat kan. Iedereen is welkom om aan te sluiten en mee te werken aan de uitvoering.

Het Doesburgse sport- en beweegakkoord, inclusief een overzicht van alle organisaties die hebben ondertekend, is te downloaden via onderstaande link: