Persbericht Bestuur Doesburgse Watersport Vereniging (DWV).

Het bestuur van DWV zit in zwaar weer. De voorzitter André Vreman en secretaris Vincent Weijers, beide 7 jaar in functie en penningmeester Olga Staring, inmiddels 11  jaar in functie, hebben aangegeven dit jaar te gaan stoppen. Zij vinden het tijd voor vernieuwing waarin andere bestuursleden de vereniging gaan leiden. Nieuwe bestuursleden die noodzakelijk zijn om goed te kunnen anticiperen op de huidige tijd waarin we leven en de sportbehoeften van nu.

Helaas worden een aantal van de openstaande vacatures maar niet opgevuld.

Voorzitter André Vreman hierover:

“De situatie wordt wel steeds nijpender. Achter de schermen zijn we als bestuur druk bezig met het zoeken naar mogelijke oplossingen om te overleven. We bestaan ruim 85 jaar en dat willen we natuurlijk niet ten onder zien gaan. Een nieuwe voorzitter hierin is van (over)levensbelang. Een ander probleem is dat de vereniging sinds 2017 last heeft van een behoorlijke krimp. Met name jeugd kiest steeds minder voor de zwem- en waterpolosport ondanks de extra gehouden acties om nieuwe leden te werven. Iets wat trouwens ook binnen de KNZB en andere sportbonden wordt gesignaleerd. Afnemende jeugd in de eigen gemeente helpt hier ook niet bij, DWV ziet steeds vaker dat haar jeugdleden van buiten Doesburg komen.

Daar komt nog bij dat het Zwembad Den Helder en DWV onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het zwembad kampt al een aantal jaren met teruglopende bezoekersaantallen en heeft voor  haar inkomsten met de verhuur van badwater DWV nodig. Nu DWV zelf met een krimp van leden zit, is dat financieel voor beiden een probleem. De jaarlijks stijgende huur van het zwembad, minder uren vanwege de krimp in leden, dus is een vicieuze cirkel ontstaan die ergens doorbroken moet worden.

We blijven als bestuur vol goede moed maar realiseren ons terdege dat het misschien toch niet lukt om het bestuurlijk op tijd in orde te krijgen. Mocht het niet lukken tijdig een nieuwe voorzitter te vinden, dan zullen onze overlevingskansen sterk afnemen. Mogelijk dat we zelfs moeten besluiten om ons op te heffen, maar dat zou een aderlating zijn voor onze leden en de Gemeente Doesburg. Ik hoop niet dat het zover komt”.

De komende tijd wordt nog hard gezocht naar opvolging.

Voor meer informatie:

André Vreman

voorzitter@dwvdoesburg.nl