Is een Open Club iets voor jouw vereniging

Een Open Club is een ontmoetingsplek waarbij zij de eigen leden, buurtbewoners en andere regelmatige bezoekers uitnodigt om te sporten/te bewegen, te ontmoeten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven.

Een krachtig Doesburg is niet mogelijk zonder een vitale samenleving. Het streven is zoveel mogelijk mensen actief te laten participeren in de maatschappij, de eigen regie over hun leven te laten voeren en bij te dragen aan het welbevinden van hun sociale omgeving.

Hoe kunnen verenigingen inspelen op de behoeftes van hun leden? Hoe kan een vereniging haar leden langer aan zich binden? Hoe kan een club buurtbewoners aantrekken? Op welke manier kunnen verenigingen onderling samenwerken of een band aangaan met een maatschappelijke organisatie?

Allemaal vragen waarop wellicht een antwoord kan worden gegeven tijdens de informatiebijeenkomst ‘Open Club’ die wordt gehouden op dinsdag 24 oktober 2017.

De avond wordt georganiseerd door de Buurtsportcoach van Doesburg beweegt, Ward Terpstra, in samenwerking met Joke Roeterdink, Senior Projectcoördinator bij de Gelderse Sport Federatie. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor verenigingen die niet stilzitten, maar zich open willen stellen voor hun leden, buurtbewoners en omgeving.

De avond wordt gehouden op woensdag 24 oktober 2017 van 19.30 tot 21.30 uur. De locatie moet nog bepaald worden, dit hangt af van het aantal aanmeldingen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar ward@doesburgbeweegt.nl.