LIJV (Lekker In Je Vel) #OUTDOOR

We gunnen iedereen een gezond en gelukkig leven. Wij denken dat bewegen hierbij een bijdragen kan leveren. Plezier in bewegen ervaren is hierin heel belangrijk. Daarom is er vanuit de werkgroep LIJV een beweeggroep gestart. Binnen deze beweeggroep ligt de focus op plezier in bewegen en het verbeteren van de motorische vaardigheden. Door te ervaren dat bewegen lukt en dat je beter wordt is het leuk. Als je op vroege leeftijd ervaart dat bewegen leuk is, blijf je later langer bewegen. Aandacht voor veel bewegen, het verbeteren van de motorische vaardigheden, van de conditie en het samen bewegen draagt bij aan dit doel.

Naast dat het project LIJV zich richt op bewegen hebben we ook aandacht voor andere aspecten die kunnen bijdragen dat je lekker in je vel zit. We kunnen kinderen en hun ouders/verzorgers onder andere ondersteunen in voeding, slapen, weerbaarheid en de mentale gezondheid. Voor elk aspect hebben we een professional die je hierbij kan helpen.  

We gaan onder begeleiding van een sportinstructeur en kinderfysiotherapeut op een leuke manier bewegen. We starten elke donderdag (behalve in de schoolvakantie) om 15.15 uur tot 16.15 uur op het sportplein van 0313, De Linie 2. Dit programma is gratis.

Ben je geïnteresseerd in dit leuke en leerzame programma meld je dan aan bij Kinderfysiotherapeut Babette Werdmölder via telefoonnummer 06 222 47 271 of mailadres info@kinderfysiodoesburg.nl.